ДЕЙНОСТИ С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

"Метал Инвест" ЕООД развива дейността си в областта на вторичните суровини въз основа на разрешения, издадени от РИОСВ-Стара Загора, за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали , както и на още над 70 вида отпадъци.

Дружеството оперира с широк кръг вторични суровини, които приема и обработва на лицензираната си площадка в гр.Стара Загора.

"Метал Инвест" ЕООД изкупува на конкурентни цени следните видове отпадъци, генерирани при битови дейности, строително-ремонтни дейности или като амортизационен лом и технологичен отпадък в индустрията:

♦ Отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)

♦ Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

♦ Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)

♦ Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Лицензираната площадка за търговия с черни и цветни метали на "Метал Инвест" ЕООД е на адрес:

гр. Стара Загора, кв. "Индустриален", ул. "Господин Великов" № 24

Работно време:

понеделник - петък

08.00 - 17.00 ч.

За актуални цени на изкупуваните вторични суровини от черни и цветни метали - gsm 0885 605 966

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Търговия с отпадъци от черни и цветни метали на най-добри цени

Търговия със скрап от черни и цветни метали

Товарене, транспортиране и изкупуване на вторични суровини

Изкупуване на вторични суровини

Рязане на метални конструкции, инсталации и оборудване за скрап

Демонтаж и рязане на метали за скрап

Търговия с арматурна стомана и заготовка , доставка в цялата страна

Търговия с арматурна стомана и заготовка

Изкупуване на скрап от черни метали

Изкупуване на скрап от цветни метали

Изкупуване на стари акумулатори

Изкупуване на кабели и проводници

Изкупуване на бракувани автомобили

Вторични суровини - галерия

Обадете се !