Във „Метал Инвест“ ЕООД е въведена сертифицирана система за управление на изискванията в съответствие с изискванията на ISO 9001: 2015.

 

Изкупуване на скрап от черни метали

Изкупуване на скрап от цветни метали

Изкупуване на стари акумулатори

Изкупуване на кабели и проводници

Изкупуване на бракувани автомобили

Вторични суровини - галерия

Обадете се !