"Метал Инвест" ЕООД е дружество със седалище в Стара Загора, профилирано в областта на търговията с отпадъци от черни и цветни метали. "Метал Инвест" ЕООД притежава собствена лицензирана площадка и разрешения, издадени от РИОСВ - Стара Загора, да оперира с над 60 вида вторични суровини.  

Основано през 2005 г. , дружеството съчетава успешното си налагане в условията на силно конкурентна среда с изграждането на безупречна репутация пред партньорите си (прочетете повече...).

Позвънете !