Изкупуване на кабели за скрап 

"Метал Инвест" ЕООД изкупува  всички видове кабели, образувани като отпадък от производствена или ремонтна дейност. 

Конкурентни изкупни цени за отпадъчни кабели - медни, алуминиеви, композитни!

Отпадъчните кабели (проводници) се изкупуват със или без изолация! 

 

  Лицензираната площадка за търговия с черни и цветни метали на "Метал Инвест" ЕООД е на адрес:

гр. Стара Загора, кв. "Индустриален", ул. "Господин Великов" № 24

Работно време:

понеделник - петък

08.00 - 17.00 ч.

За актуални цени на изкупуваните вторични суровини от  кабели

 - gsm 0885 605 966,

gsm 0886 115 801.

"Метал Инвест" ЕООД осъществява дейността си в областта на вторичните суровини въз основа на разрешения, издадени от РИОСВ-Стара Загора, за събиране, съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали , в ттова число отпадъчни кабели и още над 60 вида отпадъци.

Позвънете !